Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

A Fast Engineering Approach to High Efficiency Power Amplifier Linearization for Avionics Applications.

Author
Wang, T.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Physics
Defense's date
2020-12-17
URL
http://hdl.handle.net/2117/340981 Open in new window
Abstract
Aquesta tesi doctoral proporciona unes pautes per al disseny de linealitzadors basats en predistorsió digital (DPD) des de diverses perspectives: i) millorar el rendiment del DPD en llaç obert, ii) proporcionar robustesa i reduir la complexitat computacional del subsistema d'identificació de paràmetres i, iii) incorporació de tècniques d'aprenentatge automàtic per afavorir l'auto-ajustament d'amplificadors de potència (PAs) i linealitzadors DPD amb diversos graus de llibertat per poder m...
Group of research
CSC - Components and Systems for Communications Research Group

Participants

Attachments