Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

A novel soft computing approach based on FIR to model and predict energy dynamic systems

Author
Jurado, S.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Computer Science
Defense's date
2020-12-21
Abstract
Ens trobem davant una crisis climàtica global que exigeix un canvi al status quo de la manera que produïm, distribuïm i consumim energia. En les darreres dècades, està sent redefinit gràcies a les xarxa elèctriques intel·ligents(SG: Smart Grid) amb millor observabilitat, control, automatització, integrades amb nous serveis energètics i usuaris finals. La majoria de les funcionalitats i escenaris de les SG es basen en prediccions de la càrrega elèctrica confiables, robustes i ràpi...
Group of research
IDEAI-UPC - Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center
SOCO - Soft Computing

Participants