Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Matrix completion with prior information in reproducing kernel Hilbert spaces

Author
Gimenez, P.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Signal Theory and Communications
Defense's date
2021-02-11
URL
http://hdl.handle.net/2117/346012 Open in new window
Abstract
A matrix completion, l'objectiu és recuperar una matriu a partir d'un subconjunt d'entrades observables. Els mètodes més eficaços es basen en la idea que la matriu desconeguda és de baix rang. Al ser de baix rang, les seves entrades són funció d'uns pocs coeficients que poden ser estimats sempre que hi hagi suficients observacions. Així, a matrix completion la solució s'obté com la matriu de mínim rang que millor s'ajusta a les entrades visibles. A més de baix rang, la matriu descone...
Group of research
CCABA - Advanced Broadband Communications Center
SPCOM - Signal Processing and Communications Group

Participants

Attachments