Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

La importància dels intangibles en la creació de valor de l' empresa

Type of activity
Collaboration in exhibitions
Start date
2021-06-03
End date
2021-06-04
Locality
Barcelona
Country
Espanya
Description
Objecte: Analitzar la importància dels intangibles a l’hora de crear valor dins de l’empresa, i conèixer els mètodes per mesurar-los.
Disseny/metodologia: En primer lloc s’ha contextualitzat la temàtica utilitzant les referències bibliogràfiques més rellevants i s’ha estudiat l’evolució de la ràtio Market Value / Book Value per descobrir el valor agregat dels intangibles, en el mercat de valors espanyol pel període 2000-2019. També s’ha comptat amb la participació de tres casos pràctics.
Aportacions i resultats: Resum actualitzat dels mètodes de valoració dels intangibles i anàlisi dels principals Key Performance Indicators (KPI) per mesurar el valor, així com l’estudi de tres casos pràctics d’Espanya i Estats Units.
Paraules clau: Intangibles, capital intel·lectual, valoració d’empreses, informació no financera, comptabilitat, Integrated Reporting, ESG(Environmental, Social and Governance), KPI (Key Performance Indicators).

Participants