Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Optimization strategies for efficient dosage of H2O2 in Fenton and photo-Fenton processes

Author
Yu, X.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Chemical Engineering
Defense's date
2021-07-07
Abstract
Aquest treball de tesi aborda el repte de dissenyar estratègies de dosificació de peròxid d'hidrogen (H2O2) per millorar les aplicacions dels processos Fenton i foto-Fenton. La determinació d'una estratègia de dosificació d'H2O2 que en minimitzi elconsum mentre s'assoleixen els objectius del tractament especificat és crucial per a l'aplicació pràctica dels processos de Fenton i foto-Fenton, així com per a la millor comprensió de l'efecte de la dosificació.Una primera part de la inves...
Group of research
CEPIMA - Centre d'Enginyeria de Processos i Medi Ambient

Participants