Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Continuous Human Gait Monitoring System

Type of activity
Collaboration in exhibitions
Start date
2021-11-16
End date
2021-11-18
Locality
Hospitalet de Llobregat
Country
Espanya
Description
Smart City Expo Wold Congress 2021
Estand del Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya
Presentació d'un sistema per al monitoratge continu de la caminada humana desenvolupat pel Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació
Group of research
CIRCUIT - Communication Circuits and Systems Research Group
SSR-UPC - Smart Sustainable Resources

Participants