Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Caracterització del comportament a tracció de formigó d'alta treballabilitat reforçat amb fibres d'acer mitjançant l'assaig Barcelona

Author
Guàrdia, J.
Type of activity
Book
Publisher
Universitat Politècnica de Barcelona
Date of publication
2005
ISBN
978-84-87691-50-8 Open in new window
Repository
http://hdl.handle.net/2099.1/6093 Open in new window
Group of research
ATEM - Structural and Materials Technology

Participants