Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Graph labelings and decompositions by partitioning sets of integers

Author
Moragas, J.
Type of activity
Theses
Doctorate programme unit
School of Mathematics and Statistics (FME)
Other related units
Department of Applied Mathematics IV
Defense's date
2010-06-14
Repository
http://hdl.handle.net/2117/93174 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/93174 Open in new window
Abstract
Aquest treball és una contribució a l'estudi de diferents problemes que sorgeixen de dues àrees fortament connexes de la Teoria de Grafs: etiquetaments i descomposicions. Molts etiquetaments de grafs deuen el seu origen als presentats l'any 1967 per Rosa. Un d'aquests etiquetaments, àmpliament conegut com a etiquetament graceful, va ser definit originalment com a eina per atacar la conjectura de Ringel, la qual diu que el graf complet d'ordre 2m+1 pot ser descompost en m copies d'un arbre do...
Group of research
COMBGRAPH - Combinatorics, Graph Theory and Applications
GAPCOMB - Geometric, Algebraic and Probabilistic Combinatorics
Citation
Moragas Vilarnau, J. "Graph labelings and decompositions by partitioning sets of integers". Tesi doctoral, UPC, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 2010.

Participants

Attachments