Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Energy management for stand-alone renewable energy systems (E-MAN-RES)

Author
Velo, E.; Ferrer-Martí, L.; Guilera, A.
Type of activity
Report
Date
2009-10
Project funding
Energy Management for Stand-Alone Renewable Energy Systems
Repository
http://hdl.handle.net/2117/11741 Open in new window
Abstract
L’objecte del present informe és la descripció dels treballs duts a terme en l’Activitat 2 del projecte E-MAN-RES: models de simulació i càlcul per optimització i anàlisi de sensibilitat de la gestió de la demanda, per part de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Group of research
EScGD - Engineering Sciences and Global Development
GRECDH - Research Group on Development and human development

Participants

Attachments