Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

L'àrea de l'automàtica. Proposta per a la millora de la Qualitat Docent a la UPC. Projectes per a la millora de la qualitat docent a les Universitats de Catalunya

Type of activity
Competitive project
Acronym
L`àrea de l`automàtica
Funding entity
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Amount
14.500,00 €
Start date
2002-01-01
End date
2005-12-31

Participants