Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Xarxa temática "Dinàmiques no lineals d'autoorganització espai-temporal"

Type of activity
Competitive project
Acronym
2000XT0005
Funding entity
Comissionat per a Universitats i Recerca, Generalitat de Catalunya
Funding entity code
2000XT-00005
Amount
4.800,00 PTA
Start date
2000-01-01
End date
2001-12-31

Participants