Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Espectrómetro de masas con detector de tipo Faraday y multiplicador de electrones

Type of activity
Competitive project
Acronym
A2001-00304 Espectrómetro de masas
Funding entity
DGR (PIR), ref. A2001-00304
Amount
34.859,00 PTA
Start date
2001-01-01
End date
2002-12-31

Participants