Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Grup de recerca consolidat: Grup de recerca sobre el paper de l'arquitectura i de l'enginyer ambientals en la construcció del territori factors socioculturals

Type of activity
Competitive project
Acronym
1999SGR-00305
Funding entity
GTAT.CATALU-COMISS.UNIV I RECERCA
Funding entity code
1999SGR-00305
Amount
11.419,23 PTA
Start date
2000-01-01
End date
2001-10-31

Participants