Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Modelització numerica de problemes medioambientals de convecció-difusió-reacció

Type of activity
Competitive project
Acronym
REN2001-0925-C03-01/CLI
Funding entity
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Funding entity code
REN2001-0925-C03-01/CLI
Amount
105.309,00 PTA
Start date
2001-12-28
End date
2004-12-31

Participants