Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

GEstió i COntrol de Zones Inundables per minimitzar els Impactes mediambientals de les crescudes dels rius. Aplicació a la conca Pirenaica (CTP-DGR)

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2010 CTP 00043
Amount
25.000,00 €
Start date
2011-01-01
End date
2012-12-31
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Resoluton year
2010
Funding call
Projectes de cooperació en matèria de recerca i desenvolupament tecnològic en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants