Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Congrés Internacional d'Arquitectura i Investigació a l'Escenari Professional

Type of activity
Competitive project
Funding entity
AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Funding entity code
2010 ARCS1 00156
Amount
5.936,24 €
Start date
2010-08-01
End date
2011-07-31
Scope
Adm. Generalitat
Plan
V Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI). 2010-2013
Resoluton year
2010
Funding call
Ajuts per a l'organització de congressos, simposis, cicles de conferències i seminaris d'especial rellevància científica, social, humanística i tecnològica, que s'organitzin a Catalunya
Grant institution
Agència De Gestió D'ajuts Universitaris I De Recerca (agaur)

Participants