Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Model Predictive Control of Complex Systems including Fault Tolerance Capabilities: Application to Sewer Networks

Author
Ocampo-Martinez, C.A.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Automatic Control
Defense's date
2007-04-27
Repository
http://hdl.handle.net/2117/93508 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/93508 Open in new window
Abstract
El control en temps real de xarxes de clavegueram (RTC) desenvolupa un paper fonamental dins de la gestió dels recursos hídrics relacionats amb el cicle urbà de l'aigua i, en general, amb el seu cicle natural. Un adequat disseny de control per a xarxes de clavegueram evita impactes mediambientals negatius originats per inundacions i/o alta pol·lució producte de condicions meteorològiques xtremes. No obstant, s'ha de tenir en compte que aquestes xarxes, a més de la seva grandària i quanti...
Group of research
CS2AC-UPC - Supervision, Safety and Automatic Control
SAC - Advanced Control Systems
Citation
Ocampo-Martínez, C. "Model Predictive Control of Complex Systems including Fault Tolerance Capabilities: Application to Sewer Networks". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, 2007.

Participants

Attachments