Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Realitzacio de mesures d'aillament acustic d'un element de façana a un habitatge de Molins de Rei

Author
Auguet, C.; Rodriguez Cantalapiedra, I.; Peñaranda, A.; Lacasta, A.M
Type of activity
Report
Date
2005-03
Code
720
Group of research
ANCORA - Anàlisi i control del ritme cardíac
BIOCOM-SC - Computational Biology and Complex Systems Group