Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Determinació dels nivells d'avaluació d'emisió sonora i dels espectres per bandes de freqüències de les fonts de soroll i elaboració del corresponent informe tècnic

Author
Auguet, C.; Lacasta, A.M; Peñaranda, A.; Rodriguez Cantalapiedra, I.
Type of activity
Report
Date
2007-01
Group of research
ANCORA - Anàlisi i control del ritme cardíac
BIOCOM-SC - Computational Biology and Complex Systems Group