Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Efecto de la radiólisis y de los productos radiolíticos en la disolución del UO2: Aplicación al modelo de alteración de la matriz del combustible nuclear gastado

Author
Clarens Blanco, F.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Chemical Engineering
Defense's date
2004-07-23
Repository
http://hdl.handle.net/2117/94142 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/94142 Open in new window
Abstract
La gestió dels residus radioactius d'alta activitat suposen un dels majors reptes tecnològics de la societat actual, considerant-se la disposició en un Magatzem Geològic Profund (MGP) com la única alternativa viable per a la gestió definitiva d'aquests residus.
Per avaluar la seguretat del repositori s'estudia, entre altres fets, com serà l'alliberació i el transport dels RN continguts en la matriu del combustible gastat (CG) tant dins de cada una de les barreres que formen el MGP co...
Group of research
CRnE - Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering
R2EM - Resource Recovery and Environmental Management
Citation
Clarens i Blanco, F. "Efecto de la radiólisis y de los productos radiolíticos en la disolución del UO2: Aplicación al modelo de alteración de la matriz del combustible nuclear gastado". Tesi doctoral, UPC, Departament de Projectes d'Enginyeria, 2004.

Participants

Attachments