Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Una experiència urbana retrobada. Les comunitats jardí a Catalunya

Author
Franquesa, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Urbanism and Regional Planning
Defense's date
2008-05-19
Award
2010 UPC Phd award
Repository
http://hdl.handle.net/2117/94287 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/94287 Open in new window
Abstract
Entenem per comunitats jardí aquelles intervencions urbanes que, a partir de la disposició de tipologies edificatòries basades en el jardí privat i amb una utilització estratègica dels espais lliures i els equipaments, cerquen la idea de comunitat en el sí de l'operació. L'estudi s'emplaça en el territori català i abasta des de finals del segle XIX fins el 1960, moment en què l'accés al vehicle privat per part de la societat implica un canvi substancial vers aquesta idea de comunitat...
Group of research
GILDA - Group for Teaching Innovation and Logistics in Architecture
GRU - Urbanism Research Group
Citation
Franquesa Sànchez, J. "Una experiència urbana retrobada. Les comunitats jardí a Catalunya". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, 2008.

Participants

Attachments