Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

ANÀLISI DE LA DINÀMICA DE LES VÀLVULES MITJANÇANT MODELS MULTIDIMENSIONALS. IMPLEMENTACIÓ EN LA SIMULACIÓ GLBAL DEL COMPRESSOR

Author
Perez, C.; Rigola, J.; Oliva, A.
Type of activity
Report
Date
1996-10
Group of research
CTTC - Heat and Mass Transfer Technological Center

Participants