Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

SIMULACIÓ NUMÈRICA DEL COMPORTAMENT TÈRMIC DELS DIFERENTS COMPONENTS D'UN SISTEMA DE REFRIGERACIÓ PER COMPRESSIÓ, VALIDACIÓ EXPERIMENTAL, APLICACIÓ A REFRIGERANTS NO CONTAMINANTS.

Author
Escanes, F.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Heat Engines
Defense's date
1995-10-26
Award
1999 UPC Phd award
Group of research
CTTC - Heat and Mass Transfer Technological Center

Participants