Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Dictamen pericial sobre l'esfondrament d'un sostre a l'edifici del carrer Constància núm. 44 del municipi de Castellolí (Barcelona)

Author
Diaz, C.
Type of activity
Report
Date
2009-10-26
Group of research
REARQ - Rehabilitation and Architectural Restoration

Participants