Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Survival analysis issues with interval-censored data

Author
Oller, R.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Statistics and Operations Research
Defense's date
2006-06-30
Repository
http://hdl.handle.net/2117/93831 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/93831 Open in new window
Abstract
L'anàlisi de la supervivència s'utilitza en diversos àmbits per tal d'analitzar dades que mesuren el temps transcorregut entre dos successos. També s'anomena anàlisi de la història dels esdeveniments, anàlisi de temps de vida, anàlisi de fiabilitat o anàlisi del temps fins a l'esdeveniment. Una de les dificultats que té aquesta àrea de l'estadística és la presència de dades censurades. El temps de vida d'un individu és censurat quan només és possible mesurar-lo de manera parcial...
Group of research
GRBIO - Biostatistics and Bioinformatics Research Group
Citation
Oller Piqué, R. "Survival analysis issues with interval-censored data". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Estadística i Investigació Operativa, 2006.

Participants

Attachments