Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Introducció a l'estat del món

Author
Carrera-Gallissà, E.; Cayuela, D.; Sabater-Pruna, A.; Sureda, B.
Type of activity
Book chapter
Book
Tecnologia i sostenibilitat
Publisher
Universitat Politècnica de Catalunya. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
Date of publication
2011
Repository
http://hdl.handle.net/2117/24022 Open in new window
URL
http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/ Open in new window
Abstract
El segle XX va ser el segle de moltes coses, però, en particular, va ser el segle de la globalització. Es van globalitzar l’economia, les guerres, la cultura...; en general, es va globalitzar tot allò relatiu a l’activitat humana i fou, en part, a causa del naixement de la societat de la informació. ‘Societat de la informació’ és un concepte que fa referència a una transformació que està experimentant la societat des de la meitat del segle XX, una societat en què s’observa un...
Citation
Alier, M. [et al.]. Les TIC i la sostenibilitat. A: "Tecnologia i sostenibilitat". Universitat Politècnica de Catalunya. Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, 2011.
Group of research
INNOTEX CENTER
ROBiri - IRI Robotics Group
STH - Sustainability, Technology and Humanism
TECTEX - Textile Technology Research Group