Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Sobre l'ordenació de les arrels reals de les derivades de polinomis a coeficients reals

Author
Rubió-Massegú, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Applied Mathematics III
Defense's date
2005-02-10
Repository
http://hdl.handle.net/2117/94023 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/94023 Open in new window
Abstract
Alguns problemes clàssics sobre teoria analítica de polinomis estan relacionats amb un problema més general: determinar com estan ordenades les arrels reals d'un polinomi a coeficients reals i les arrels reals de totes les seves derivades.
Si ens restringim a l'ordenació entre arrels de derivades consecutives d'un polinomi, aquest problema pot formular-se de la següent manera. Sigui n un nombre natural no nul. Per a cada j=0,1,.,n-1 considerem variables indeterminades xj,1,xj,2,...,xj,...
Group of research
CoDAlab - Control, Dynamics and Applications
NRG - Natural Hazards and Geostatistics
Citation
Rubió Massegú, J. "Sobre l'ordenació de les arrels reals de les derivades de polinomis a coeficients reals.". Tesi doctoral, UPC, Departament de Matemàtica Aplicada III, 2005.

Participants

Attachments