Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

CONTRIBUCIÓ A L'ESTUDI DE LA CINÈTICA DE LA PIRÒLISI PRIMÀRIA DE MATERIALS LIGNOCEL.LULÒSICS PER A DIFERENTS RÈGIMS D'ESCALFAMENT

Author
Manya, J.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Chemical Engineering
Defense's date
2002-11-28
Repository
http://hdl.handle.net/2117/93740 Open in new window
Abstract
El desenvolupament de processos termoquímics destinats a la valorització de materials lignocel·lulòsics (gasificació i piròlisi, principalment), tant pel que fa al disseny de reactors com pel que fa a l'establiment de les condicions d'operació, requereix, entre d'altres consideracions, un major grau de coneixement de la cinètica de la descomposició tèrmica d'aquests materials.
La piròlisi primària de la cel·lulosa pura pot ser modelada per mitjà de mecanismes de reaccions compe...
Group of research
CEPIMA - Centre d'Enginyeria de Processos i Medi Ambient
EScGD - Engineering Sciences and Global Development
Citation
Manyà Cervelló, J. J. "Contribució a l'estudi de la cinètica de la piròlisi primària de materials lignocel.lulòsics per a diferents règims d'escalfament". Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Química, 2002.

Participants

Attachments