Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Contribució al control fiable de sistemes interconnectats amb incerteses

Author
Pujol-Vazquez, G.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Applied Mathematics III
Defense's date
2004-11-19
Repository
http://hdl.handle.net/2117/93157 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/93157 Open in new window
Abstract
En aquesta tesi, presentem una solució per a dos problemes rellevants en la teoria de control: el problema del cost quadràtic garantit i el problema del control H∞, per a un cert tipus de sistemes. Considerem els sistemes interconnectats lineals amb incerteses, sota la presència de fallades en els actuadors, i dissenyem controls descentralitzats que a més a més d'assegurar estabilitat, resolen aquests dos problemes. Treballem amb tres models diferents d'incerteses: incerteses normades...
Group of research
CoDAlab - Control, Dynamics and Applications
Citation
Pujol Vázquez, G. "Contribució al control fiable de sistemes interconnectats amb incerteses". Tesi doctoral, UPC, Facultat de Matemàtiques i Estadística, 2004.

Participants

Attachments