Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Plec de Condicions Tècniques del projecte Bàsic i d'Execució de Rehabilitació de Façanes i Cobetres de l'Edifici del Passeig Manuel Girona, 75 de Barcelona

Author
Diaz, C.
Type of activity
Report
Date
2000-11
Code
704
Group of research
REARQ - Rehabilitation and Architectural Restoration

Participants