Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Memòria descriptiva i tècnica de les obres de reforma dels vestíbuls dels blocs A1, A3, A5 i A6 del barri de La Mina

Author
Diaz, C.
Type of activity
Report
Date
2004-07
Code
704
Group of research
REARQ - Rehabilitation and Architectural Restoration

Participants