Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Dictamen pericial sobre la intervenció a realitzar en l'edifici del Passeig de l'Estació núm. 12 de Valls

Author
Diaz, C.
Type of activity
Report
Date
2006-05
Group of research
REARQ - Rehabilitation and Architectural Restoration

Participants