Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Memòria descriptiva i tècnica d'execució de les obres de nova dotació d'ascensors a l'edifici del carrer Garbí, 1-3-5 de Sant adrià del Besòs

Author
Diaz, C.
Type of activity
Report
Date
2006-05
Group of research
REARQ - Rehabilitation and Architectural Restoration

Participants