Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Onduladors reversibles amb aïllament a alta freqüència per aplicacions fotovoltaiques

Author
Mata, M.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Electronic Engineering
Defense's date
2009-04-14
Abstract
L'energia solar és un bé universal i ben repartit i, per tant, molt interessant d'aprofitar, especialment en llocs de difícil accés o allunyats de les grans installacions energètiques. Una de les formes d'utilització d'aquesta energia és la generació elèctrica a partir de panells fotovoltaics. En aquesta tesi es treballa en el disseny de convertidors per a ser utilitzats en instal·lacions solars fotovoltaiques independents de la xarxa pública de distribució elèctrica. En aquestes i...
Group of research
GREP - Power Electronics Research Group
PERC-UPC - Power Electronics Research Centre