Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Continuum analysis of sharp indentation experiments in metallic materials: theory and finite element simulations

Author
Mata, M.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Materials Science and Metallurgy
Defense's date
2004-12-13
URL
http://hdl.handle.net/2117/93356 Open in new window
Abstract
Aquesta tesi proporciona un marc per l'anàlisi dels experiments d'indentació. En primer lloc, s'estén el concepte dels règims de deformació al contacte a materials metàl·lics que presenten efectes d'enduriment per deformació. El principal resultat d'aquests estudis es el desenvolupament d'un mapa de modes de deformació en indentació que permet predir el règim de deformació actiu per donada una combinació de propietats mecàniques del material indentat. El mapa està construït a b...
Group of research
InSup - Surface Interaction in Bioengineering and Materials Science Research Group
Citation
Mata Burgarolas, M. "Continuum analysis of sharp indentation experiments in metallic materials: theory and finite element simulations". Tesi doctoral, UPC, Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, 2004.

Participants

Attachments