Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Estudi de les vibracions provocades per l´explotació de la Línia 9 a l´interior dels túnels i als edificis exteriors. Assaig al túnel de la Línia 9 a St. Cosme, El Prat de Llobregat

Author
Cardona, S.; Martinez, J.; Romeu, J.; Balastegui, A.; Tejedo, J.
Type of activity
Report
Date
2010-06
Code
712 - Enginyeria Mecànica
Group of research
GREVTAM - Research Group on Vibrations and Theory and Analysis of Machines
LEAM - Acoustic and Mechanical Engineering Laboratory

Participants