Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Transicions en sistemes de microgrànuls superconductors

Type of activity
Competitive project
Funding entity
Generalitat de Catalunya, Fundació Catalana per a la Recerca
Amount
721,21 PTA
Start date
1998-01-01
End date
1998-12-31

Participants