Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Nota tècnica: Disposició de la instrumentació exterior per a l'assaig de prova de càrrega d'un anell de formigó amb fibres del revestiment de la L9 del Metro de Barcelona

Author
Molins, C.
Type of activity
Report
Date
2005-10
Group of research
ATEM - Structural and Materials Technology

Participants