Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Aportació al disseny de sistemes de control basats en models intervalars

Author
Comasolivas, R.
Type of activity
Theses
Other related units
Department of Automatic Control
Defense's date
2011-04-29
Repository
http://hdl.handle.net/2117/94458 Open in new window
URL
http://hdl.handle.net/2117/94458 Open in new window
Abstract
En diverses tècniques de control robust és habitual treballar amb plantes incertes, el comportament de les quals es pot descriure raonablement segons incertesa paramètrica mitjançant models lineals intervalars. La QFT (Quantitative Feedback Theory) és una d’aquestes tècniques de control robust, que treballa bàsicament amb especificacions donades en el domini freqüencial. L’aportació d’aquest treball es centra en diversos aspectes relacionats amb la problemàtica del control de si...
Group of research
CS2AC-UPC - Supervision, Safety and Automatic Control
SAC - Advanced Control Systems
SIC - Smart Control Systems
Citation
Comasòlivas Font, R. "Aportació al disseny de sistemes de control basats en models intervalars". Tesi doctoral, UPC, Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials, 2011.

Participants

Attachments