Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Criteris generals per a la transició cap a una nova xarxa d'autobusos per a Barcelona

Author
Estrada, M.; Thorson, L.; Robuste, F.
Type of activity
Report
Date
2006-10
Group of research
EXIT - Network and Transport Infrastructure Engineering

Participants