Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Solvents mixtos: Estudis bàsics i aplicacions bioanalítiques" projecte de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats

Type of activity
Competitive project
Funding entity code
2001SGR 00055
Amount
21.035,42 PTA
Start date
2001-01-01
End date
2003-12-31

Participants