Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

La Secció de Ciències i Tecnologia en els cent anys d'hiatòroia de l'IEC

Author
Agullo, J.
Type of activity
Book chapter
Book
Llibre del Centenari de l'IEC
Publisher
Institut d'Estudis Catalans
Date of publication
2007-06
ISBN
FICT11 Open in new window
Group of research
BIOMEC - Biomechanical Engineering Lab

Participants