Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

L'Aplicació de fangs en la restauració de pedreres de calcàries

Author
Balanya, M.; Bonmati, M.; Pujola, M.
Type of activity
Journal article
Journal
Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Date of publication
2002-06
Number
6
First page
11
Last page
19
Repository
http://hdl.handle.net/2117/8182 Open in new window
Citation
Balanya, T.; Bonmati, M.; Pujola, M. L'Aplicació de fangs en la restauració de pedreres de calcàries. "Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona", Juny 2002, núm. 6, p. 11-19.
Group of research
GINEMQUAL - Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita
GREA - Agro-Enviromental Engineering Research Group

Participants

Attachments