Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Estovament d'aigües mitjançant ultrafiltració assistida per polimers

Author
Sabate, J.; Pujola, M.; Clau, P.; Torneiro, O.; Llorens, J.
Type of activity
Journal article
Journal
Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Date of publication
2002-06
Number
6
First page
31
Last page
42
Repository
http://hdl.handle.net/2117/8179 Open in new window
Citation
Sabate, J. [et al.]. Estovament d'aigües mitjançant ultrafiltració assistida per polimers. "Arxius de l'Escola d'Agricultura de Barcelona", Juny 2002, núm. 6, p. 31-42.
Group of research
GINEMQUAL - Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita

Participants

Attachments