Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Eficacia de fumigantes y nematicidas para el control de Globodera spp. en cultivo de patata en la Sierra de Prades

Author
Tarrago, S.; Sacristán Murga, D.; Casals, C.; Monton, C.; Ornat, C.; Sorribas, F.; Herrero, J.; Arqués, J.; Garriga, J.
Type of activity
Journal article
Journal
Fruticultura profesional
Date of publication
2006-12
Number
163
First page
120
Last page
122
Repository
http://hdl.handle.net/2117/8720 Open in new window
Citation
Tarragó, C. [et al.]. Eficacia de fumigantes y nematicidas para el control de Globodera spp. en cultivo de patata en la Sierra de Prades. "Fruticultura profesional", Desembre 2006, núm. 163, p. 120-122.
Group of research
EXIT - Network and Transport Infrastructure Engineering
GINEMQUAL - Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita

Participants

Attachments