Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Anàlisis de la composició corporal en una mostra de pacients amb VIH/SIDA, mitjançant la espectroscopia de impedancia elèctrica

Type of activity
Competitive project
Acronym
U-013/2005
Funding entity
Centre de Cooperació per al Desenvolupament, CCD (UPC)
Funding entity code
U-013/2005
Amount
5.000,00 €
Start date
2005-06-01
End date
2006-06-30

Participants