Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Avaluació de l'informe de seguretat (IS) de l'establiment de Trace Logistics, S.A., ubicat a Maçanet de la Selva (Girona), per la tramitació d'una nova autorització ambiental (AA) per un projecte de canvi substancial per causa pròpia, pel qual l'establiment passaria a estar afectat en nivell alt per la legislació d'accidents greus.

Author
Arnaldos, J.; Palacios, A.; Segui, X.; Darbra, R.M.; Neira, S.
Type of activity
Report
Date
2011-07
Code
AIS-11-1
Repository
http://hdl.handle.net/2117/14626 Open in new window
Citation
Arnaldos, J. [et al.]. "Avaluació de l'informe de seguretat (IS) de l'establiment de Trace Logistics, S.A., ubicat a Maçanet de la Selva (Girona), per la tramitació d'una nova autorització ambiental (AA) per un projecte de canvi substancial per causa pròpia, pel qual l'establiment passaria a estar afectat en nivell alt per la legislació d'accidents greus.". 2011.
Group of research
CERTEC - Centre for Technological Risk Studies
CRnE - Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering

Participants