Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Avaluació de l'anàlisi quantitativa del risc (AQR) de l'establiment de Panreac Química, S.A.U., ubicat a Castellar del Vallès (Barcelona), per a la tramitació d'una nova autorització ambiental (AA) degut a un canvi substancial per causa pròpia, pel qual l'establiment passarà a estar afectat en nivell baix per la legislació d'accidents greus

Author
Arnaldos, J.; Montoya, M.I.; Sans, A.; Darbra, R.M.
Type of activity
Report
Date
2011-11
Code
AAQR-11-5
Repository
http://hdl.handle.net/2117/14629 Open in new window
Citation
Arnaldos, J. [et al.]. "Avaluació de l'anàlisi quantitativa del risc (AQR) de l'establiment de Panreac Química, S.A.U., ubicat a Castellar del Vallès (Barcelona), per a la tramitació d'una nova autorització ambiental (AA) degut a un canvi substancial per causa pròpia, pel qual l'establiment passarà a estar afectat en nivell baix per la legislació d'accidents greus". 2011.
Group of research
CERTEC - Centre for Technological Risk Studies
CRnE - Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering

Participants