Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

La recerca en matemàtica discreta a Catalunya

Author
Fàbrega, J.
Type of activity
Book chapter
Book
Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya (2000-2009)
Publisher
Institut d'Estudis Catalans (IEC)
Date of publication
2010-09-08
ISBN
978-84-9965-009-8 Open in new window
DOI
10.2436/15.2000.07.7
Repository
http://hdl.handle.net/2117/14511 Open in new window
URL
http://taller.iec.cat/llibreblanc_mat/ Open in new window
Abstract
Volem presentar en aquest article una visió general de la recerca que es fa a Catalunya en la disciplina coneguda per matemàtica discreta. La relació de temes que podem incloure en aquesta branca de les matemàtiques no està del tot ben precisada i sovint són temes a cavall de diverses matèries de la pròpia matemàtica —com l'àlgebra, la geometria, la teoria de nombres o la teoria de la probabilitat— i d'altres matèries més pròpies de la informàtica teòrica i, fins i tot, de les...
Citation
Fàbrega, J. La recerca en matemàtica discreta a Catalunya. A: "Llibre blanc de la recerca matemàtica a Catalunya (2000-2009)". Institut d'Estudis Catalans (IEC), 2010.
Group of research
COMBGRAPH - Combinatorics, Graph Theory and Applications

Participants

Attachments