Loading...
Loading...

Go to the content (press return)

Adaptació de LEARN-SQL a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

Author
Urpi, T.; Abello, A.; Burgues, X.; Casany, M.J.; Martin, C.; Quer, C.; Rodriguez, M.
Type of activity
Presentation of work at congresses
Name of edition
Jornada d'Innovació Docent UPC 2011
Date of publication
2011
Presentation's date
2011-02-02
Book of congress proceedings
Jornada d'Innovació Docent UPC 2011
Publisher
Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació
Repository
http://hdl.handle.net/2099/9960 Open in new window
URL
http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/9960 Open in new window
Citation
Urpí Tubella, Antoni. Adaptació de LEARN-SQL al nou Espai Europeu d'Educació Superior(EEES). A: . "Jornada d'innovació docent UPC: presentació de resultats dels projectes de millora de la docència". 2011.
Keywords
Autoavaluació, Gestió d’equips, Tecnologies de la Informació
Group of research
GPLN - Natural Language Processing Group
IMP - Information Modelling and Processing
SUSHITOS - Services for Ubiquitous, Social and Humanistic Information Technologies and Open Source
TALP - Centre for Language and Speech Technologies and Applications
inLab FIB
inSSIDE - integrated Software, Service, Information and Data Engineering

Participants

Attachments